Adriaan Brouwer (1605-1638)

schilder en levensgenieter

 

Adriaan Brouwer door de lens van Stephan Vanfleteren

 

Brouwer werd geboren in Oudenaarde ca. 1605/06 en trok op jonge leeftijd naar de Noordelijke Nederlanden. Nadien vestigde de kunstenaar zich in Antwerpen waar hij reeds in 1638 overleed.
Ondanks zijn korte en turbulente leven liet deze Vlaamse meester een indrukwekkend oeuvre na, klein in omvang maar kwalitatief van het allerhoogste niveau.


Vanuit kunsthistorische oogpunt is Adriaen Brouwers werk van uitzonderlijk belang: als baanbrekend meester slaat hij een brug tussen de zestiende-eeuwse Bruegeltraditie en de genre- en landschapsvoorstellingen van de zeventiende eeuw.
Brouwer was een van de meest creatieve en veelzijdige kunstenaars van zijn tijd. Bovendien maken de uitstekende kwaliteit en de gelaagdheid van zijn werk hem een van de boeiendste kunstenaars van de zeventiende-eeuwse Lage Landen.


Brouwers bekendheid in zijn eigen tijd en de appreciatie door meesters zoals Rubens, Rembrandt en Van Dyck staat in schril contrast met de perceptie van de kunstenaar vandaag; bij het grote publiek is Adriaen Brouwer relatief onbekend. Zijn naam wordt in het beste geval geassocieerd met de typische boerentaferelen ofwel met het gelijknamige bier, gebak of volksfeest. Daar kwam verandering in door onze grote overzichtstentoonstelling “Adriaen Brouwer: meester van emotie” in 2018 in het MOU.

 

© MOU Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - design Digital Cordon Bleu