Lodewijk XIV (1638-1715)

koning van Frankrijk

 

Lodewijk XIV door de lens van Stephan Vanfleteren

 

Lodewijk XIV is een van de langst regerende vorsten uit zijn tijd en versterker van de absolute vorstelijke heerschappij.
Tijdens zijn lange bewind, hij regeerde 72 jaar (1643 tot 1715), vecht Frankrijk drie grote oorlogen uit: de Hollandse Oorlog, de Negenjarige oorlog en de Spaanse Successieoorlog waarin de Slag bij Oudenaarde (1708) een bekende veldslag is.

 

...............................................................................................................................................................

 

Het MOU besteedt veel aandacht aan de Slag bij Oudenaarde, een belangrijke slag in de Europese geschiedenis. Lodewijk XIV had zijn zinnen gezet op de Spaanse troon en dat is hem slecht bekomen. Op 11 juli 1708 beet zijn Franse leger bij Oudenaarde in het zand tegen een alliantie van Engelsen, Nederlanders, Pruisen en Hannoveranen. Op de akkers rond de stad vochten 180.000 soldaten. In één dag vielen zesduizend doden en zevenduizend gewonden.

In het MOU vind je wapens uit die tijd: een sabel, een geweer, een dolk, zelfs een kanon.

................................................................................................................................................................

 

Oudenaarde ging driemaal in Franse handen over, in 1658, in 1667 tot 1678 en in 1684.
Op 9 september 1658 werd Oudenaarde door de Franse bevelhebber Turenne veroverd. In 1659 werd Oudenaarde opnieuw Spaans.


In 1667-1668 woedde de Devolutieoorlog. Oudenaarde werd in juli 1667 belegerd en ingenomen. Dit was het begin van een langere periode van welstand onder Frans bestuur. Oudenaarde kreeg door Vauban een spectaculaire versterkingsgordel, voorzieningen van openbaar nut zoals een waterleidingsysteem met fontein en verfraaiingswerken aan de huizen.

 

de maquette van Oudenaarde

 

Oudenaarde werd in 1678 opnieuw overgedragen aan de Spaanse kroon.

Wat de Fransen opgebouwd hadden in Oudenaarde werd grotendeels door henzelf vernietigd bij de desastreuze beschieting van Oudenaarde tijdens de Frans-Spaanse oorlog op 23 maart 1684.

 

Tijdens de Spaanse Successieoorlog is de Slag bij Oudenaarde (1708), waarbij de Fransen een grote nederlaag lijden, een van de meest bekende veldslagen.

 

de slag bij Oudenaarde 1708. Schilderij stadscollectie Oudenaarde

© MOU Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - design Digital Cordon Bleu