Het verhaal van de stad

 

In het MOU ervaar je aan den lijve hoe Oudenaarde is vergroeid met de Schelde, de slagader waaraan de stad zijn ontstaan en groei dankt. Zoals de Schelde ooit door Oudenaarde kronkelde, zo volg je een meanderend parcours door het museum. Gaandeweg zie je de stad veranderen. Van een kleine handelsnederzetting in een Scheldebocht tot een rijk tapijtcentrum met wereldfaam. Van een versterkte stad die de aandacht van de Europese heersers trekt tot een spookstad op het eind van de Eerste Wereldoorlog. Van een opkomende industriestad eind negentiende eeuw tot een moderne stad, waarin de Scheldearmen gedempt zijn en autowegen de rol van de rivieren overnemen.

.......................................................................................................................................................

 

Jan II van Pamele, heer van Oudenaarde
(1352-1378)

 

Jan II van Pamele door de lens van Stephan Vanfleteren

 

Het leven van Jan van Pamel is bijzonder goed gedocumenteerd door de rekeningen van zijn persoonlijke uitgaven bewaard in het Rijksarchief van Gent. De studie van die rekeningen geven ons een bijzonder goed inzicht in een aantal facetten van de levenswijze en levensstandaard van deze adellijk figuur in de 14de eeuw. Door de aard van de uitgaven mogen we besluiten dat Jan een luxueus leven leidde en op grote voet leefde.


Zijn inkomsten haalde hij uit cijnzen, pachten, molens maar 60% van zijn inkomsten kwamen uit de tolrechten op het Spei en verder bracht ook de molen te Pamele heel wat geld op. Boeten en inningen bij verkopen van grond brachten ook heel wat op.

 

De rekeningen leren ons dat Jan van Pamele veel geld uitgaf aan zijn ridderschap. Hij nam verschillende malen deel aan riddertornooien. De aankoop van paarden stond eveneens op zijn verlanglijstje.


De adel had de jacht als geliefkoosde sport. Jan beschikte over verschillende valkeniers in loondienst. De rekeningen beschrijven ook de vele persoonlijke uitgaven tijdens de reizen die hij ondernam. Gokken en wedden hoorden er blijkbaar ook bij. Tenslotte gaf de ijdele ridder enorme sommen uit aan kledij.
We moeten vermelden dat het geven van aalmoezen een niet belangrijk onderdeel was in zijn sociale leven.


Door de grote uitgave voor zijn kasteel, het kasteel van Pamele, weten we dat er grote verbouwingswerken aan de gang waren. Jan heeft van het gerenoveerde kasteel niet lang kunnen genieten want hij overleed kort na de voltooiing van de werken in 1378.

 

© MOU Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - design Digital Cordon Bleu