Previous
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

De wandtapijten van Oudenaarde

 

WERELDFAAM

 

Wandtapijten waren Vlaanderens voornaamste exportproduct, en steden als Oudenaarde en Brussel waren belangrijke leveranciers van de hoven en de gegoede burgerij. De wandkleden getuigen bovendien van een buitengewoon vakmanschap.

 

Op bepaalde momenten in de Oudenaardse geschiedenis leefde ruim de helft van de bevolking van de wandtapijtnijverheid! In vergelijking met andere wandtapijtcentra, zoals Brussel, Antwerpen en Edingen, had Oudenaarde kwantitatief gezien zelfs de grootste productie.

 

Oudenaardse wandtapijten hangen vandaag de dag overal in de wereld maar het MOU bezit er zelf 37 in haar collecties, 17 daarvan zijn tentoongesteld in de bovenlakenhalle, in het restauratieatelier en in de grote zilverzaal.

...............................................................................................................................................................

MET EN ZONDER FIGUREN. DE GENRES

 

De hele periode van de wandtapijtproductie lang zijn er grosso modo twee grote genres, die in de loop van de decennia uiteraard evolueren qua benadering en stijl: er zijn decoratieve en figuratieve wandtapijten.


Er zijn ook tussenvormen: decoratieve wandtapijten met veel groenwerk, in combinatie met de voorstelling van een verhaal-met-personages. Veel wevers in Oudenaarde en in andere centra leveren beide genres.

 

Figuratieve reeksen wandtapijten stellen verhalen met personages voor. Het gaat in de eerste plaats om episodes uit het Oude Testament, maar ook uit de Grieks-Romeinse mythologie en geschiedenis.

...............................................................................................................................................................

 

HISTORISCH

 

Het nakende tienjarige bestaan van het museum is een moment waarop wij graag een nieuwe weg inslaan. Het verhaal van de stad krijgt eind 2022/aanvang 2023 een nieuw onderkomen en invulling.

 

De wandtapijtenzaal en de Grote Zilverzaal De Boever-Alligoridès blijven permanent toegankelijk. Het is onze wens om het MOU verder uit te bouwen en de wandtapijtkunst nog een prominentere plaats te geven in het museum. De wandtapijten vormen immers de kern van de museumcollectie; het verhaal van de wandtapijten is bepalend voor het verhaal van de stad.

 

 

© MOU Museum Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen - design Digital Cordon Bleu